Kävlinge1.jpg Conti-line korrigerad.jpg

Produkter

Varm samt kombinerade varm/kall röknings anläggningar
Kall röknings anläggningar
Kontinuerliga och semi kontinuerliga anläggningar
Intensiv kylning
Luft behandlings anläggningar
Fritering, Luft - Olja
Kontinuerliga Färdig mat linjer
Kontinuerliga Pastej linjer
Salt lake kylare
Rök generatorer
Microprocessorer
Övervaknings system
Flytande rök
Rök rening, Katalysator - Efterbrännare
C.I.P renings system
Rök vagnar och tillbehör
Kompletta nyckelfärdiga linjer